Norvik IPS

Par mums

Mēs, AS „NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība”, esam NORVIK Grupas uzņēmums, kas darbojas aktīvu pārvaldīšanas jomā, tai skaitā arī ar nekustamo īpašumu objektu pārvaldīšanu, kuri nonākuši Grupas portfelī. Mūsu galvenais uzdevums ir minēto nekustamo īpašumu objektu efektīva un saimnieciska pārvaldīšana, saglabājot un paaugstinot to vērtību, ar gala mērķi realizēt tos izdevīgā brīdī par atbilstošām tirgus cenām.

Saviem potenciāliem klientiem piedāvājam īpašumus gan pirkt, gan nomāt, gan iespēju vēlāk nomāto īpašumu izpirkt. Esam gatavi sniegt finanšu atbalstu, kā arī nodrošināt konsultācijas juridiskajos un nodokļu jautājumos, un sniegt citu palīdzību.

Mūsu mērķis ir būt par uzticamu sadarbības partneri saviem klientiem, vienlaikus esot arī atbildīgam Latvijas nekustamā īpašuma tirgus dalībniekam, veicinot tā atveseļošanos un stabilu turpmāko attīstību.