Norvik IPS

Uzturēšanās atļauja

Kopš 2010. gada 1. jūlija Latvijā spēkā stājās grozījumi Imigrācijas likumā, kas būtiski paplašina iespējas tiem ārvalstu investoriem, kas vēlas saņemt Latvijas termiņuzturēšanās atļauju (TUA) uz pieciem gadiem, iegādājoties nekustamo īpašumu.

Pamatnoteikumi TUA saņemšanai ir:

  • ja ārzemnieks ir iegādājies nekustamo īpašumu Rīgā, Rīgas rajonā vai cita Latvijas rajonā par kopējo vērtību, kas nav mazāka par 250 000 EUR

Termiņuzturēšanās atļauja nodrošina tās īpašniekam šādas iespējas un priekšrocības:

  • piecus gadus ilga uzturēšanās Latvijas teritorijā bez ierobežojumiem attiecībā uz uzturēšanās dienu skaitu gada laikā;
  • brīva robežu šķērsošana, pārvietošanās un uzturēšanās Šengenas zonas valstīs līdz 90 dienām sešu mēnešu laikā;
  • atļaujas saņemšana darbam Latvijā;
  • ārvalsts investora ģimenes locekļi arī var saņemt TUA Latvijā;
  • vienkāršota vīzu noformēšana uz valstīm, kas nav Šengenas zonā;
  • vienkāršota ikgadēja reģistrācija;
  • nav piemērojama prasība atrasties valstī vismaz 183 dienas TUA uzturēšanai;
  • sociālās garantijas ir identiskas garantijām, ko piešķir Latvijas iedzīvotājiem – valsts medicīniskie pakalpojumi, pabalsti, pensijas u.c.;
  • pēc TUA piecu gadu termiņa beigām ir iespējams noformēt jaunu TUA uz tiem pašiem noteikumiem. Ievērojot noteiktas prasības, tiek iegūtas tiesības pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu.

Vēsturiskas, kultūras un valodnieciskas saites, ģeogrāfiskais tuvums NVS valstīm, Eiropas likumdošana un progresīva komercvide padara Latviju par dzīvošanai un komercdarbībai pievilcīgu valsti.